Moderování

KPKN 2014   moderování 3  fotka moderování 2

Moderátorka/hlasatelka

Koně a muzika mě zavedli k nové zkušenosti - moderování. Od roku 2013 spolupracuji s Pavlínou Vacátkovou - orgánizátorkou akcí Koně pro Kapku naděje, které moderuji a živě na nich zpívám. Je to velká prověrka všech mých schopností, protože na takovýchto akcích nejde vždy vše podle plánu. Někdy musíte vyřešit časový výpadek, jindy to, že není připraveno číslo, které mělo vystupovat nebo to, že při závěrečném defilé někdo spadne nebo uteče kůň. Toto jsou zkušenosti k nezaplacení. Informace o všech ročnících naleznete na www.koneprokapku.cz Zatím jsem moderovala ročník 2013, 2014, 2015 a uslyšíte mě i letos 30. 7. 2016 :)
  Další moderované akce:
  • V roce 2015 jsem se poprvé zhostila role hlasatelky parkurových závodů na Ptýrově. Velkou ctí bylo, když jsem byla oslovena farmou Ptýrov k hlasatelsví mistrovtví ČR v drezuře.
  • Moderovala jsem (překvapivě v angličtině) zahajovací ceremoniál Mistrovství Evropy ve Snookeru s kolegou Jakubem Rendlou.
  • Pro JS Equus Kinsky jsem společně s Ing. Lenkou Gotthardovou moderovala Slavnosti koní 2015.
  • V únoru 2016 jsem moderovala maturitní ples 1. soukromé hotelové školy.
  • V dubnu 2016 jsem byla pozvána jako moderátorka akce NEPOSEDNÝ POCHOD