Klienti

V současné době spolupracuji s přibližně s 23 majiteli koní. Výcvik  přizpůsobujeme dovednostem dvojice tak, aby vždy došlo k vzájemnému pochopení.

S některými jezdci trénujeme již několik let a velmi mě těší jejich zapálení, snaha a pokroky.