Cena a varianty

  • Cena je vždy individuální dle náročnosti přípravy podkladů.

V ceně je zahrnuto zpracování videa s konečným hudebním podkladem a samostatná hudba ve formátu MP3 a WAV.

Pořádek dělá přátele, proto Vám po dodání podkladů a zhodnocení náročnosti sdělím cenu. Přibližné cenové rozpětí najdete níže. Než si schválíme konečnou formu küru a před úhradou částky, budou zasílané varianty opatřeny vloženým mluveným slovem (ochrana audia).
Samozřejmě vystavím doklad 🙂

  • Přibližné cenové rozpětí:

 

Varianta Základ   2.500 – 4.000 Kč
Vámi dodaná kompletní videoukázka úlohy, vámi dodané hudební podklady bez nutnosti úpravy (písně v karaoke verzi). Cenové rozpětí určuje náročnost úlohy, množství přechodů a cviků (např. u vGP je nejvíce přechodů, změn a cviků na rozdíl od vL). Doba doručení 2 – 3 týdny. Tlačí vás termín závodů a potřebujete kür expresně? Dodaní do 3-5 pracovních dní za příplatek 1.000 Kč


 

Varianta Special 3.500 – 5.000 Kč

Vámi dodaná kompletní videoukázka úlohy, hudební podklad vám doporučím, popřípadě dodanou hudbu upravím (do vezre bez zpěvu apod.). Cenové rozpětí určuje množství doporučených a zpracovaných ukázek, náročnost úlohy, množství přechodů a cviků (např. u vGP je nejvíce přechodů, změn a cviků na rozdíl od vL). Doba doručení 2 – 3 týdny. Tlačí vás termín závodů a potřebujete kür expresně? Dodaní do 3-5 pracovních dní za příplatek 1.000 Kč


 

!!!NOVINKA!!!

Varianta Original  10.000 – 15.000 Kč

Dodaná kompletní videoukázka vaší úlohy. Společně vybereme hudební styl (např. Jazz, Pop, Metal, Funky nebo na motivy konkrétní písně či kapely), ve kterém vám bude vytvořena originální hudba na míru ve spolupráci se skladatelem. Nutno vícero konzultací. Zde je cena závislá na orchestraci skladby (množství použitých nástrojů – například jen jeden nástroj a rytmika nebo kompletní nástroje) a komplikovanosti úlohy. Než dojde k úplnému zpracování, budeme vám průběžně posílat ukázky k odsouhlasení, aby se vám váš kür 100% líbil.  Doba doručení 1 – 2 měsíce. U této varianty nemůžeme zajistit expresní dodání.

Těším se na hudebně-jezdeckou spolupráci a přejeme mnoho medailí 🙂


Zde je aktuální ceník služeb:

Rozbor videa, zjišťování BPM a rozpis cviků 250 Kč/hod
Výběr hudby 200 Kč/hod
Pasování hudby do videa včetně vytvoření videa uloženého na Youtube 250 Kč/hod
Úpravy dle požadavků klienta včetně konzultací 250 Kč/hod
Pasování hudby na místě včetně cesty 250 Kč/hod
Cestovné 4 Kč/km
Expresní zpracování do 3 – 5 dní jednorázová cena 1000 Kč 1 000 Kč
Zapůjčení aparatury na trénink – jednorázová cena 500 Kč
Úprava küru po předání (např. změna choreografie na jiné závody) 250 Kč/hod

Rozbor videa, zjišťování BPM a rozpis cviků cca 1,5 hod dle náročnosti úlohy: Video je stopováno, aby byl dodržen předepsaný čas, rozepíší se přesné časy přechodů a cviků dle videa, zapsání do programu pro výrobu hudby. U každého chodu je naměřeno průměrné BPM, dle kterého se vybírá a upravuje muzika.
Výběr hudby – snížená sazba 200 Kč/hod: Na základě tipů od klienta jsou vybrány instrumentální verze, které odpovídájí tempu koně. V případě, že klientem vybraná hudba neodpovídá BPM koně, vybírám další muziku a posílám ke schválení.
Pasování hudby do videa včetně vytvoření videa uloženého na Youtube: Průměrná doba pasování hudby do videa jsou cca 4 hodiny dle náročnosti úlohy a rozmanitosti hudebního podkladu. Po ukončení je vytvořeno video pro představu klienta a uloženo na youtube jako neveřejné video. Export videa a nahrání na Youtube je cca 1,5 hod.
Úpravy dle požadavků klienta včetně konzultací: Klient dodá připomínky po shlédnutí videa, které je následně upraveno. I POŽADAVEK NA DROBNOU ZMĚNU (NAPŘ. PRODLOUŽENÍ O VTEŘINU – VYŽADUJE CELKOVOU ÚPRAVU KÜRU)!
Pasování hudby na místě včetně cesty: V případě zájmu je možné pasování hudby přímo při tréninku, cena závisí na době strávené na místě i na době cesty ke klientovi a zpět.
Cestovné: Mám úsporné vozidlo se spotřebou kolem 5,5 l na 100 km a cena je počítána dle reálných km a aktuální ceny nafty.
Expresní zpracování do 3 – 5 dní jednorázová cena 1000 Kč Pokud vás tlačí čas, nabízím přednostní zpracování küru za jednorázový příplatek 1000 Kč za jeden kür. Ráda vyjdu vstříc, ale preferuji standartní dobu dodání, kdy máme možnost vychytat veškeré nedokonalosti.
Zapůjčení aparatury na trénink – jednorázová cena: Mohu dovézt vlastní aparaturu včetně mix pultu a dvou beden se stojany, které dostatečně ozvučí obdélník. Zde účtuji jednorázovou cenu (naložení, dovoz, opotřebení).
Úprava küru po předání (např. změna choreografie na jiné závody) Jakmile je kür odsouhlasen od klienta, je zaslána mp3 a vystaven doklad k zaplacení, každá následná úprava je účtována dle reálného času stráveného úpravami za 250 Kč na hodinu.